Gelibolulu Mustafa Âlî

 
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bilinmeyen Bir Risâlesi: “RİSÂLE-İ ÂLÎ-İ ÂLİM BERÂY-I KÂTİB KASIM-I RÂSİM”

Osmanlı tarihinin önemli yazarlarından birisi olan Gelibolulu Mustafa Âlî’ye ait olan ve şimdiye kadar bilinmeyen bir...

01 Ekim 2014

 
ÂLÎ’NİN MİHR Ü MÂH’I İLE FEYZÎ’NİN ŞEM Ü PERVÂNE’Sİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER: İNTİHAL Mİ GELENEK Mİ?

Bu çalışmada, farklı yüzyıllarda yazılmış, konu ve ifade bakımından dikkat çekici benzerlikler taşıyan iki mesnevî...

01 Ekim 2005

 
Osmanlı İlim ve Kültür Hayatındaki Önemli Gelişmeler (1421-1512)

II. Murad döneminde kültürel faaliyetlerin her alanda yoğunlaşması kendisinden sonraki devirler için de bir temel teşkil...

01 Ocak 2000


En Çok Okunan