ARŞİV BELGELERİNE GÖRE TÜRKÇE YAZILMIŞ II. BAYEZİD MEDHİYELERİ

Klasik Türk edebiyatının en önemli edebî ürünlerinden biri olan medhiyeler, bu edebiyatın başlangıcından nihayetine...

21 Aralık 2022

 
KAZASKER MÜEYYEDZADE ABDURRAHMAN ÇELEBİ’NİN EDEBİ MUHİTİ

Patronaj konusuna kısaca temas edilen ve Türk kültür coğrafyasındaki edebi muhitlere yer yer atıfta bulunulan bu makale,...

16 Aralık 2020


En Çok Okunan