İsmail Habib

 
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA EDEBİYAT: İSMAİL HABİB’İN TEVFİK FİKRET VE MEHMED ÂKİF ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebiyat tarihi kitabı İsmail Habib’in “Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi” adlı eseridir....

23 Aralık 2023


En Çok Okunan