Osmanlı Devleti'nde Kadınların Sosyal Güvenliği: Emekli Maaşları, Dul ve Yetim Aylıklarının Gelişimi

Osmanlı Devleti’nde kadınların emeklilik hakkı 1880 yılında uygulamaya konulan yasayla başlamıştır. Erkeklerle aynı anda...

26 Aralık 2019

 
OSMANLI MERKEZ BÜROKRASİSİNDE GENEL MAAŞ SİSTEMİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI

Osmanlı İmparatorluğu uzun târihi boyunca merkez bürokrasinin üst ve alt katmanlarına farklı uygulamalarla gelir...

01 Nisan 2009

 
İBRAHİM MÜTEFERRİKA HAKKINDA ÖNEMLİ BİR VESİKA

İbrahim Müteferrika ile alakalı önemli bazı araştırmalar kaleme alınmış olmasına rağmen halen aydınlatılması gereken...

01 Ocak 2013


En Çok Okunan