CELÎLÎ’NİN MEHEKK-NAME’SİNİN İKİNCİ NÜSHASI ÜZERİNE

Hâmidî-zâde Celîlî”nin “Mehekk-nâme” adlı eserinden söz eden bazı araştırmacılar, Paris külliyatı içerisinde bilinen tek...

01 Ocak 2001


En Çok Okunan