ALİ EKREM’İN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMİ

Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın torunu için yazdığı mersiyede görülen merhamet...

01 Ocak 2013

 
İSMAİL SAFA’NIN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMASI

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

01 Eylül 2010


En Çok Okunan