Muhyiddin Çelebi

 
FENARÎZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ VE DİVANI

Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, XVI. yüzyılda yaşamış âlim şairlerimizdendir. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, önce...

01 Ekim 2005


En Çok Okunan