nazım türleri

 
DİVAN ŞİİRİNDE SIHHAT-NÂMELER

Bu makalede sıhhat ve hastalık konusunun divan şiirine yansımalarının genel değerlendirmesi yapılmış, sıhhat-nâme türünün...

01 Nisan 2006


En Çok Okunan