MEMLUK HALI FRAGMANI KAPLI BARGELLO KOMPOZIT YAYININ MENŞEI

Floransa’daki Bargello Milli Müzesi (Museo Nationale del Bargello)’nde kabzası Memluk halı parçası kaplı bir kompozit yay...

01 Temmuz 2022

 
XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’UN SUR DIŞI BOSTANLARI (YEDİKULE-AYVANSARAY, EYÜP VE HASKÖY)

İstanbul’un iaşesindeki önemli rolünün yanı sıra aynı zamanda iktisadî ve sosyal işlevleriyle de dikkat çeken İstanbul...

01 Temmuz 2022

 
XVI. Yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: BEHRAM PAŞA KÜLLİYESİ

Osmanlı hakimiyetinden sonra külliyenin fiziki yapısında esaslı bir değişiklik olmamıştır. Sadece zamanla yıpranan bazı...

01 Mayıs 2010

 
İSTANBUL-ŞAM HAC GÜZERGÂHINDAKİ MENZİL KÜLLİYELERİNİN BAKIM VE ONARIMI (1729-1732)

İstanbul-Şam arasındaki Hac yolu, Osmanlı döneminin en önemli yollarından biriydi.

01 Ekim 2006

 
XVI-XVII. YÜZYILLARDA AVUSTURYA'NIN DOĞU TİCARETİ

Osmanlı Devleti ve Habsburg idaresindeki Avusturya arasında doğrudan yapılan ticaret faaliyetleri, iki devlet arasında sık...

01 Ocak 2005

 
Girit Göçmenleri (1821-1924)

Büyük devletlerin de müdahaleleriyle muhtariyet kazanan Girit’ten Rumların saldırısı sonucu Türkler genellikle Anadolu’ya...

01 Ocak 2000

 
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA BÜROKRASİ VE ULEMA

Bu makalede Osmanlı hâkimiyetinin başlangıcından XVI. yüzyılın ilk yıllarına kadar bürokratik yapının gelişiminde dinî...

01 Haziran 2017

 
BUDİN BEYLERBEYİ SOKULLU MUSTAFA PAŞA’NIN MACARİSTAN’DAKİ HAYRATI

Sokullu Mehmed Paşa’nın amcazadesi olan ve önemli görevlerde bulunan Sokullu Mustafa Paşa, iyi bir devlet adamı ve...

01 Ocak 2019

 
19. YÜZYIL VE SONRASINDA MALİ KRİZ VE HAYAT PAHALILIĞI KISKACINDA OSMANLI MEMURLARI VE İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ

19. yüzyıl Osmanlı maliyesi açısından zor bir dönemdi. Kamu harcamaları artarken, kamu gelirleri bu artışı karşılamanın...

01 Nisan 2015

 
ORDU YÖRESİNDE YAŞANAN GÖÇ HAREKETLERİ (1877-1914)

19. yüzyılda yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmeler tüm Anadolu coğrafyasını olduğu gibi Ordu yöresini de...

01 Ocak 2013

 
BOZGUN YILLARINDA (1683-1699) RUMELİ’DE EŞKIYALIK FAALİYETLERİ

Eşkıyalık, hemen her toplumda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Özellikle devletlerin içinde bulunduğu...

01 Ocak 2019

 
AHMET YORULMAZ’IN ROMANLARINDA ÖTEKİ OLARAK TÜRK-RUM İLİŞKİLERİ

Ahmet Yorulmaz’ın Savaşın Çocukları, Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı, Girit’ten Cunda’ya ya da Aşkın Anatomisi, adlı...

01 Ekim 2007

 
Divan Şiirinde Osmanlı Geleneğinin İzleri

Bu çalışmada, sultanların kendi adlarına hutbe okutmaları, cülûslarında bahşiş dağıtmaları ve sikke kestirmeleri gibi...

01 Haziran 2000


En Çok Okunan