Osmanlı tarihi

 
ŞEHNÂMECİ SEYYİD LOKMÂN’IN TÛMÂR-I HÜMÂYÛN’U VE BUNDAN ÜRETİLEN DİĞER YAZMALAR

Seyyid Lokmân b. Hüseyin, Osmanlı sarayındaki şehnâmecilik görevine II. Selim devrinde 977/1569’da başlamıştır. Asıl...

01 Temmuz 2022

 
Abdülhak Hâmid'in Eserlerinde Osmanlı Tarihi

Murad Hüdâvendigâr, Yıldırım Bayezid, Fatih, Selim, Kanunî gbi padişahların icraatinden söz eder. XIX. ve XX. yüzyıldaki...

01 Mayıs 2002

 
Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihinin Dönemlere Ayrılması Meselesi

Osmanlı tarihinin ilk defa dönemlere ayrılması XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Ahmed Vefik Paşa, daha sonra ise Abdurrahman...

01 Aralık 2000

 
Bir Elmanın İki Yarısı: Klâsik Şiir Ve Osmanlı Tarihi

Klâsik Türk edebiyatının şehrengizinden surnâme veya gazavatnâmesine, tezkiresinden sefaretnâme veya siyasetnâmesine hemen...

01 Haziran 2000


En Çok Okunan