SIR KÂTİBİ MUSTAFA NEDİM AĞA VE ZAFERNÂME-İ GÂZÎ SULTAN MUSTAFA HAN

Zafernâmeler hem eser hem de müstakil belgelerdir. Fethin gerçekleştiğini savaşılan ülkenin hükümdarına haber vermek...

01 Temmuz 2022

 
KUTADGU BİLİG’DE BARIŞ, SAVAŞ VE DÜŞMAN ALGISI

Edebi eserler sanatçının bir olayı, olguyu, durumu ya da nesneyi nasıl algıladığını gösteren sanatsal ifadelerdir. Klasik...

01 Temmuz 2022


En Çok Okunan