Bir Günün Sonunda Arzu” Şiirinin Ardından Ahmet Haşim ve Dergâh Mecmuası Yazarlarına Yöneltilen Tenkit ve Tehziller

Ahmet Haşim'in “Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiiri yayımlandığı zaman, şiir bir çok tenkit alır. Tenkidin nedeni, şiirin...

01 Mayıs 2003

 
Refî-İ Kâlâyî ve “Geçme Çubuk” Manzumesi

Kâlâyî'nin ailesine ilişkin bilgilerden sonra divanındaki 17 beyitlik “Berây-ı Geçme” başlıklı manzume...

01 Aralık 2000


En Çok Okunan