ŞİİRLE HAYAT, ŞİİR GİBİ HAYAT

Türk insanı doğumundan ölümüne kadar hayatını şiirle yaşamaktadır. Yeni doğan bir çocuk hayata ana şiirleri sayılabilecek...

01 Temmuz 2022

 
ORHAN KEMAL’İN NÂZIM’I: EDEBİYATTA VE YAŞAMDA BİR YOL GÖSTERİCİ

Şiire olan tutkusuna rağmen Raşit Kemali Nâzım Hikmet’in sözünü dinler, onun yönlendirmelerini takip ederek çok daha...

01 Ağustos 2019

 
YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİR ANLAYIŞI

İşte bu çalışmada Yavuz Sultan Selîm’in Divan’ından ve ona ait olduğu düşünülen Türkçe şiirlerinden hareketle onun şiir...

01 Mayıs 2019

 
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI

Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da bu dönemde...

01 Mayıs 2019

 
KAZASKER MÜEYYEDZADE ABDURRAHMAN ÇELEBİ’NİN EDEBİ MUHİTİ

Patronaj konusuna kısaca temas edilen ve Türk kültür coğrafyasındaki edebi muhitlere yer yer atıfta bulunulan bu makale,...

16 Aralık 2020

 
1980 KUŞAĞI İÇERİSİNDE KADIN ŞAİRLER

Türk kültürü incelemeleri dergisi

01 Eylül 2009

 
RÛHÎ'NİN ŞİİR ANLAYIŞI

Divan şiiri diye de adlandırılan klâsik Türk şiirinin şiir, şair ve edebiyat anlayışını, bir başka ifadeyle poetikasını...

01 Ocak 2005

 
MECMUA-İ EDEBİYYE DERGİSİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Bu yazıda, “Mecmua-i Edebiyye” adlı derginin incelemesi ya-pılmıştır. Bu incelemede derginin çıkış tarihi, şekil...

01 Temmuz 2004

 
Klâsik Türk Şiiri Tenkid Terminolojisi ve

Tezkire ve dîvanlarda yer alan bu kelimelerle değerlendirilen klâsik şiirin modern mânâda bir tenkid terminolojisi...

01 Ocak 2000

 
ATTİLÂ İLHAN ŞİİRİNDE GÖRSELLİK VE SİNEMATOGRAFİ

Attilâ İlhan, 1940 Kuşağı içinde kendine özgü yeri olan bir şairdir. Sinemayı genç yaşlarından itibaren çok seven Attilâ...

01 Haziran 2017

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI

Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne anladığı, şaire...

01 Mayıs 2016

 
HÜSEYİN CAVİD’İN İSTANBUL MEKTUPLARI VE OSMANLI MATBUATINDA “CAVİD” İMZASI

Hüseyin Cavid Rasizade (1882-1941), 20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önemli simalarından biridir. Cavid, lirik şiirleri...

01 Ekim 2014

 
ALİ EKREM’İN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMİ

Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın torunu için yazdığı mersiyede görülen merhamet...

01 Ocak 2013

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞİİR ANLAYIŞI

Necâtî, dîvânında en fazla şiir kelimesini tercih etmiş, onun yerine ayrıca elfâz, gazel, kelâm, nazm, söz, suhan vb....

01 Ekim 2012

 
İSMAİL SAFA’NIN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMASI

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

01 Eylül 2010


En Çok Okunan