Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanlar

 
"Gerçi Rum İsek De Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz" The Adventure Of An Identıty In The Trıptych: Vatan, Religion and Language

XVIII. yüzyılın başından Lozan Antlaşmasına kadar geçen 200 yıllık süre içinde kullanılmış olan Karamanlı yayınları tahlil...

01 Mayıs 2003

 
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde Türkçe Konuşan Hristiyanlara Dair Bir Belge

Bu makalede, Osmanlı idaresinde yaşayan Türkçe konuşan Ortodoks-Hristiyanlara ait bir rapor işlenmektedir. 1903 yılında...

01 Aralık 2000


En Çok Okunan