MANİSA MURADİYE VAKFI’NIN 1596-1609 YILLARI ARASINDAKİ BİLANÇO ANALİZİ

Vakıflar iktisadi fonksiyonları ve ifa ettikleri önemli kamu hizmetleri yanında, şehirlerin sosyo-ekonomik görünümünün en...

01 Temmuz 2022

 
Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin Merkezileşmesi

Bu çalışmada, vakıflarda yaşanan aksaklık ve usulsüzlükler ele alınacak, teftişlerin sebepleri ve çeşitleri hakkında...

26 Aralık 2019

 
Hadım Hafız Ahmed Paşa'nın İstanbul ve Diğer Yerlerdeki Hayratı

Bu makalede vakfiye esas alınarak tarihi süre. içerisinde paşanın Mısır dışındaki vakıfları üzerinde durulmuş ve yanlış...

01 Ekim 2017

 
BUDİN BEYLERBEYİ SOKULLU MUSTAFA PAŞA’NIN MACARİSTAN’DAKİ HAYRATI

Sokullu Mehmed Paşa’nın amcazadesi olan ve önemli görevlerde bulunan Sokullu Mustafa Paşa, iyi bir devlet adamı ve...

01 Ocak 2019

 
MAKBUL/MAKTUL İBRAHİM PAŞA VAKFI: SELANİK VE KAVALA İLE DİĞER YERLERDE BULUNAN HAYRATI

Osmanlı devlet adamları arasında ilginç yaşam öyküsü nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri olan Makbul/Maktul İbrahim...

01 Ekim 2016

 
HADIM HAFIZ AHMED PAŞA’NIN MISIR’DAKİ EVKAFI (XVII VE XVIII. YÜZYILDAKİ DURUMU)

Hadım Hafız Ahmed Paşa Arnavut kökenli olup Enderun’da yetişmiş ve üst düzey devlet görevlerinde bulunmuştur.

01 Nisan 2015


En Çok Okunan