Yavuz Sultan Selim

 
Klasik Türk Edebiyatında Bilinen İlk Mizahî Takvim Risalesi: İznikli Vahyî’nin Meselü’l-Îhâmât’ı

Osmanlı Devletinde 15. yüzyılda kurulan müesseselerden biri müneccimbaşılık idi. Bu müessesenin temel vazifesi gökyüzünü...

17 Temmuz 2024

 
Perdedeki Sultan: YUSUF KENAN’IN YAVUZ SULTAN SELİM VE İTTİHAD-I İSLÂM SİYASETİ OYUNU

Bu makalede söz konusu oyunun kurgusu, yaslandığı düşünce ve Sultan Selim karakteri üzerine edebi ölçütler dâhilinde...

01 Mayıs 2019

 
TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır. Biz bu çalışmamızda ilk roman...

01 Mayıs 2019

 
XV. YY. ŞAİRİ TÂLİ’Î’NİN MISIR KASİDESİ

Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler başta olmak üzere dönemin diğer...

01 Mayıs 2019

 
YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİR ANLAYIŞI

İşte bu çalışmada Yavuz Sultan Selîm’in Divan’ından ve ona ait olduğu düşünülen Türkçe şiirlerinden hareketle onun şiir...

01 Mayıs 2019

 
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI

Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da bu dönemde...

01 Mayıs 2019

 
HİLAFETİN OSMANLIYA DEVRİ MESELESİ VE BUNA DAİR BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Bu çalışma temelde iki b.lümden oluşur. Birinci b.lümde Mısır’daki son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil’in hilafeti Yavuz...

01 Mayıs 2019

 
TARİH SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASI’NDA TARİHİ FİLMLER: YAVUZ SULTAN SELİM FİLMLERİ

Bu çalışmada Türk Sineması’nda Yavuz Sultan Selim’i konu olan bu iki film incelenmektedir. Filmlerde, Yavuz Sultan...

01 Mayıs 2019

 
TÜRK TİYATROSUNDA YAVUZ SULTAN SELİM

Bu çalışmada Yavuz Sultan Selim’e dair yazılmış ve kitap olarak basılmış olan ü. tiyatro eseri konu edilmiş, önce, en az...

01 Mayıs 2019

 
SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM

Çalışmada, Selîmî’nin çizmiş olduğu sultan-şair portresi Farsça Dîvân’ında yer alan gazellerden hareketle incelenecektir.

01 Mayıs 2019

 
İBN KEMÂL’İN YAVUZ MERSİYESİ VE TAHİR OLGUN’UN ŞERHİ

Bu makalede mersiye hakkında bilgi verilmiş, İbn Kemâl’in mersiyesinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuştur....

01 Mayıs 2019

 
16. YY.IN İLK YARISINDAKİ DİVANLARDA YAVUZ SULTAN SELÎM’E SUNULMUŞ ŞİİRLER

Bu şiirlerdeki hükümdarla ilgili benzetmeler ayrı bir başlık altında değerlendirilerek Yavuz’un hükümdarlığının,...

01 Mayıs 2019

 
YAVUZ SULTAN SELÎM’İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ

Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış; şiirlerin kaynaklarını göstermeyen,...

01 Mayıs 2019


En Çok Okunan