Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

16.-18. YÜZYILLAR ARASINDA ALMANYA’DA ALKOL SORUNU VE BUNUN TÜRK SAVAŞLARINA YANSIMASI
THE 16.-18. CENTURY ALCOHOL PROBLEM IN GERMANY AND ITS IMPACTS ON WARS AGAINST TURKS


Bu makalede öncelikle, 16.-18. yüzyıllar arasında Almanya’da Reformasyonun etkisi ve matbaacılığın hızla gelişmesi sonucunda alkol ile mücadeleye verilen önemin artışına değinilecektir.

Bu makalede öncelikle, 16.-18. yüzyıllar arasında Almanya’da Reformasyonun
etkisi ve matbaacılığın hızla gelişmesi sonucunda alkol ile mücadeleye verilen önemin
artışına değinilecektir. Almanya’da ortaya çıkmış olan “alkol ile mücadele durumu”,
farklı açılardan ve yazınsal örneklerden yola çıkılarak, döneme damgasını vuran
Türk savaşları bağlamında ele alınacaktır. Bu nedenle de, öncelikle Almanların
alkol ile ilişkileri ve özellikle erkeklerin alkol içmesinin toplumsal hayattaki yeri
hakkında bilgiler verilecektir. Bu bağlamda özellikle aşırı miktarda alkol tüketenlerin
veya bağımlısı olanların, ailelerine ve bulundukları topluma verdikleri zararlar
dolayısıyla toplum tarafından deşifre edilmeleri konusuna açıklık getirilecektir.
Toplum yapısında önem kazanan “alkol” olgusunun getirdiği sonuçlardan biri de,
buna dair ceza yöntemleri olmuştur. Bu bağlamda, alkol tüketimine karşı önlem
alma yöntemlerinin başında gelen “meyhane yasağı” türündeki cezaların toplum
tarafından algılanış biçimi ve eğitsel işlevi konularına yer verilecektir. Tüm bu
önemli noktaların ele alınmasından sonra ise, alkol sorununun Türk savaşlarına
yansımasının temel nedenleri üzerinde durulacaktır. Alman toplumunda baş gösteren
alkol sorununun Türk savaşlarıyla ilişkilendirilerek, dua, vaaz, şiir, şarkı, efsane
gibi farklı türdeki metinlere ne şekilde yansıdığı örneklerle gösterilecektir. Bunun
için, söz konusu yüzyılların önemli isimlerinden ve farklı metin türlerinden faydalanılacaktır.
Son olarak Almanya’da alkol ile mücadele konusunun Türk savaşları
bağlamında işlevine dair sorular yanıtlanmaya çalışılacaktır.


Etiketler »  

Abstract
This article is primarily intended to indicate the increased emphasis placed on the calcohol, with the influence of Reformation in Germany in the 16.-18. centuries adevelopment of printing machine. The fight against alcohol in Germany is to be dealt wangles as part of the Turkish Wars that mark the period in question, through the eyes of vworks. On this account, the article seeks to highlight the drinking habits of the Germans aalcohol consumption in males’ social lives. In this context, the harm caused by the excessivof alcohol to their families and the soceity they belong to will be discussed. The misussociety has naturally led to a need for punitive measures. It is here to be discussed, therefosees certain measures taken to combat alcohol consumption, such as the banning of drinkithese points being argued, the alcohol problem in German social life will be associated witTurks and its effects on different types of texts, including prays, sermons, poems, lyrics andillustrated with clear examples. To do so, the notable figures of the given centuries and ttypes will be used. Lastly, answers will be sought to the questions concerning the role thdrinking plays, with particular emphasis on wars against Turks.

Keywords »