Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

1659-1660 (H. 1070-1071) TARİHLİ AVARIZ DEFTERİNE GÖRE XVII. YÜZYIL ORTALARINDA TURGUTLU KAZASI
THE TOWN OF TURGUTLU IN THE 17TH CENTURY ACCORDING TO AVARIZ DEFTERS (1070-1071/1659-1660)


XVI. yüzyılın en önemli idarî, iktisadî ve özellikle demografik kaynaklarından olan ve yüzyılın sonlarından itibaren çeşitli sebeplerle terk edilmeye başlanan tahrir defterlerinin yerine bu defterlerin içerdiği özelliklere ait ayrı ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır ki bunlardan birisi de avârız defterleridir.

XVI. yüzyılın en önemli idarî, iktisadî ve özellikle demografik kaynaklarından
olan ve yüzyılın sonlarından itibaren çeşitli sebeplerle terk edilmeye
başlanan tahrir defterlerinin yerine bu defterlerin içerdiği özelliklere ait ayrı
ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır ki bunlardan birisi de avârız defterleridir.
Olağanüstü ve düzensiz avârız türü vergilerin tevzîine esas olmak
üzere yapılan avârız-hane tahrirlerine ait bu defterlerde, her mahalle ve
köyde yaşayan erkek nüfus kaydedildikten sonra bu nüfusun kaç avârızhane
olduğu belirlenir ve yazılırdı. Araştırmamızda, bu çerçevedeki kaynak
değerlendirmesine müteakip avârız defterinden ve dönemin diğer arşiv
kayıtlarından hareketle, XVII. yüzyıl ortalarında Turgutlu kasabası ve
çevre köylerinin nüfus ve nüfusa ait pek çok özelliği tablolar yardımı ile
ortaya konuldu. Böylece, XVI. yüzyıl Turgutlusu ile ilgili tahrir defterlerinden
elde edilen birçok bilginin, XVII. yüzyıl ortalarına ait bu kez avârız
defterlerinden elde edilen verilerle karşılaştırılması yapılıp iskân mahallerinin
geçirdiği süreç tespit edilmiş oldu.


Etiketler »  

Abstract
Land surveying records (tahrir defters) were the most of important source ofinformation for the administrative, economic and particularly the demographic structureof the Ottoman Empire in the sixteenth century. The practice of keeping land surveyingrecords was gradually abandoned towards the end of the same century and consequentlydifferent kinds of survey books began to be kept. Avarız defteri, one of these surveybooks, was devoted for the records of emergency or ordinary levies (avarız). After as asurvey of the male population in a certain district or village, the number of the taxhouses (avarızhane) would be calculated and registered into the avarız defters. The aimof this study is to make a demographic study of the the kaza of Turgutlu and itsneighbouring villages in the mid-17th century, depending on the information providedby the avarız defters and some other archieval materials. With the purpose of detectingdifferent phases of the settlement in Turgutlu, a comparative analysis of the 16th centurytahrir defters and mid-17th century avarız defters was also done.

Keywords »