Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

19. YÜZYIL OSMANLI MADDİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR İZLENİM: NURTÂB KADINEFENDİ’NİN MUHALLEFÂTI
AN IMPRESSION ON THE MATERIAL CULTURE OF 19TH CENTURY-OTTOMAN: THE MUHALLEFÂT OF NURTÂB KADINEFENDİ


Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi defterlerinden 1004-3 numaralı defterde II. Mahmud’un dördüncü kadını Nurtâb Kadınefendi’nin eşyaları, bu eşyaların adetleri ve kıymetleri gösterilmiştir.

Makalenin dipnotları teknik sebeple önceki sayıda görünmemiştir. Makale 06.01.2021 tarihinden itibaren güncellenmiştir.

 

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi defterlerinden 1004-3 numaralı defterde II. Mahmud’un dördüncü kadını Nurtâb Kadınefendi’nin eşyaları, bu eşyaların adetleri ve kıymetleri gösterilmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Kadınefendi’nin muhallefâtında bulunan eşyalar niteliklerine göre ayrılıp açıklamalarla birlikte değerlendirilmiş, eşyaların kaç adet olduğu, hangi eşyanın daha fazla olduğu gibi hususlar grafiklerle gösterilmiştir. Makalenin mahiyetini ise Nurtâb Kadınefendi’nin hayatı, muhallefâtı ve muhallefâtda bulunan eşyaların değerlendirilmesi, tablo ve grafiklerle görsel bir şema çizilmesi, bu muhallefât üzerinden, XIX. Yüzyıl Osmanlı maddi kültürünün izlenimi oluşturacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Among the records of Topkapı Palace Museum Archive, within the 1004-3 numbered record, Sultan Mahmud II’s wife Nurtâb Kadınefendi’s belongings, these belongings’ numbers and values have been demonstrated. In this work, the belongings that exist in the muhallefât of Kadınefendi have been classified according to their qualifications and evaluated with their explanations, the fact of how many belongings there are and which belongings exist mostly have been illustrated with diagrams. The life of Nurtab Kadınefendi, her muhallefât and the evaluation of the belongings which take place in the muhallefât, drawing a visual scheme with charts and diagrams, and through this muhallefât, the impression of 19th century Ottoman Material Culture will build up the content of this article.

Keywords »