Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

19. Yüzyılda Hindistan’dan Atebat’a Gönderilen Teberrular: “VESİKA-YI HİNDİYYE HAYIR İÇİN Mİ SİYASET İÇİN Mİ?”
FINANCIAL AIDS SENT TO ATEBAT FROM INDIA IN THE 19TH CENTURY: WAS IT (“PÛL-I HINDΔ OR “INDIAN MONEY”) FOR HELP OR POLITICS?


İmamiye Şiası müntesipleri, saygılarının bir tezahürü olarak, çağlar boyunca Atebat’ı ziyaret etmişler, buralara kıymetli hediyeler göndermişler, paralar vakfetmişlerdir.

İmamiye Şiası müntesipleri, saygılarının bir tezahürü olarak, çağlar boyunca
Atebat’ı ziyaret etmişler, buralara kıymetli hediyeler göndermişler,
paralar vakfetmişlerdir. İşte bu geleneğe uygun olarak, Hindistan’daki eşraf
tarafından Atebat’taki müçtehitlere “vasiyet akçaları” bırakılmış ve 19. yy.ın
birinci yarısından 20. yy. ortalarına kadar düzenli bir şekilde büyük paralar
gönderilmiştir. Bu paranın uzun vadede eyalet üzerinde bazı tesirleri olmuştur.
Bağdat eyaletinde “pûl-i hindî” olarak bilinen bu paranın, Şia’nın
kurumsal yapılarının güçlenmesinde büyük katkısı olmuştur. Ayrıca, 19.
yy.ın ikinci yarısından itibaren bu paranın dağıtımına İngilizlerin müdahil
olması, eyalette huzursuzluğa yol açmıştır. Yüzyılın sonuna doğru, önceleri
hayır maksadıyla vakfedilmiş olan bu para, yüzyılın sonu itibarıyla İngilizlerin
bölgedeki siyasî manevraları için bir malzeme hâline gelmiştir. Yetkililerin
İngilizleri engelleyememesi, neticede eyaletteki etnik ve mezhep ayrılığının
daha da derinleşmesine neden olmuştur.


Etiketler »  

Abstract
The followers of Imamiyya Shia, as a reflection of their respect, visited atabats, sentvaluable gifts and bequeathed large amount of money to them for centuries. From 19thcentury to mid-20th century, a large amount of money was bequeathed by Indiannobles and regularly sent from India to mujtahids in atabats. This money, in the longterm, had some effect on the province of Baghdat. The money known in the province as“pûl-i hindî” (Indian money), contributed to strengthening the institutions of shiathere. Besides, British involvement and intervention from the second half of the 19thcentury in the distrubution of the money caused disturbances in the province. Towardsthe end of the century, the money meant to be a charity at the beginning, became aninstrument of political manoeuvres of the British in the area. The fact that distrubiton ofthe money by the British could not be prevented by the authorities, eventually helped todeepen the ethnic and secterian tensions and divisions in the province.

Keywords »