Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Ahmed Râkım Efendi


Ahmed Râkım Efendi

Sayıca az olmakla beraber oldukça kaliteli yazıları ile hüsn-ü hat tarihinde mühim bir yer işgal eden Ahmed Râkım Efendi'nin hayatı ile ilgili ne yazık ki bugüne kadar ciddî hiçbir bilgiye sahip değildik. Şimdi ise Osmanlı Arşivi'nde bulunan bazı vesikalar onunla ilgili bazı bilgilere ulaşmamızı mümkün kıldı. Söz konusu bu belgeler Râkım Efendi'nin ilk memuriyete başladığı 1847 den vefatı tarihi olan 1862'nin sonlarına kadar geçen on beş yıllık bir zaman dilimini kaplıyor. Bu belgelerin ilki kendi elyazısı ve ta'lîk ile Mâbeyn'e verdiği bir arzuhal olup, durumuna uygun bir işte istihdamını talep etmektedir. Burada hemen akla gelen husus, devrin padişahı Abdülmecid Han'ın iyi derecede bir hattat oluşu ve kendisine muhakkak bir iş vereceği ümidi olmalı. Yoksa normal şartlarda insanların hacet kapısı Bâb-ı Âlî'dir. Bütün devlet işlerinin merkezi de orasıdır.