AHMET HAMDİ TANPINAR’IN KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINDA PARİS
PARIS IN AHMET HAMDI TANPINAR’S CULTURAL AND ARTISTIC WORLD


Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Ahmet Hamdi Tanpınar, gençlik yıllarından itibaren Paris’e gitmek
ister. Bunun sebebi sanatkârlığını ve estetik dünyasını besleyen Batı kültür
ve sanatını yakından tanıma arzusudur. Paris’e gittiğinde, kültür ve sanat
açısından kendisini zenginleştirir. Paris günlerine dair izlenimlerini
Günlükler ve Mektuplar’ında, “Paris Tesadüfleri” başlığıyla yazdığı
yazılarında ortaya koyar. Bu yazıda Paris’in Tanpınar’ın hayatında,
kültür ve sanat dünyasında tuttuğu yer üzerinde durulacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Ahmet Hamdi Tanpınar has wanted to go to Paris since he was young. The reasonfor this is his wish to recognize the Western culture and art, which improves his artistryand his aesthetic insight. In Paris he has improved himself on a cultural and an artisticbases. He puts forward his impressions on Paris in "The Diaries and The Letters" thetitle of "Paris Coincidences". In this study, the place of Paris in Tanpınar's life, and hiscultural and artistic world will be examined.

Keywords »