Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Makale ve Denemelerinde İnşa Ettiği Roman: HUZUR
‘HUZUR’ THE NOVEL THAN AHMET HAMDİ TANPINAR BUILT IN HIS ESSAYS AND ARTICLES


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Çok yönlü bir sanat ve düşünce adamı olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
metinleri arasında yapılacak bir mukayese, şüphesiz onun düşünce dünyasının
kendi kaleminden verilmesi anlamına gelir. “Huzu”r’u, deneme,
makale ve söyleşileriyle karşılaştırdığımızda oldukça şaşırtıcı benzerlikler
bulduk. Bunlar bazen birebir ifadeler olduğu gibi, yorum düzeyindeki
benzerliklerden de ibarettir. Hem Huzur’da hem de söz konusu metinlerde
İstanbul, musiki, mimari gibi konuların yanında “aydının topluma karşı
mesuliyet sahibi olması, ülkenin ihtiyacı olan İktisadi kalkınmanın nasıl
olması gerektiği ile ilgili tezler işlenmiştir. Musiki ve mimariyi mazi ile
bağımızı kuran en önemli unsurlar olarak gören Tanpınar; milli özelliklerin,
Türk ruhunun bu sanatlarda gizli olduğunu düşünür. İstanbul’un
bu anlamda bir terkip olduğunu da ileri süren Tanpınar, Tanzimattan bu
yana süren kültür ikiliğini aşmanın bir yolu olarak kendi hayat şekillerimizi
yaratmamız gerektiğini söylemiş ve bunu “devam ederek değişmek,
değişerek devam etmek” olarak formüle etmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Ahmed Hamdi Tanpınar is known as a poet, essayist, critic, scientist, aesthete butmostly as the novelist of the Huzur. In order to able to penetrate and grasp hisintellectual identity, an intercontextual examination within the scope of his writings isobviously needed..Such a comparative textual analyses between Huzur and with therest of his works proved that there are strike analogies between them. Those anologiessometimes appear clearly word by word, and sometimes they need interpretations. In hisworks including Huzur, Tanpınar often dealt with issues like Istanbul, music,architecture, the responsibility of intellectuals to his people as well as the economicdevelopment which was urgently needed by his country. According to Tanpınar musicand architecture establish a connection between past and future and they contain thegenuine spirit and national character of Turkish people. In this context, Istanbul wasregarded as a synthesis by the thinker. He defends the idea of creating our own uniqueways of life in order to overcome the cultural duality which has prevailed since theTanzimat reforms started. This idea found its expression with the following words: “continuing with the change, changing in the continuation.”

Keywords »