Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

AHMET HAŞİM’İN ESTETİK ANLAYIŞINI BESLEYEN BİR KAYNAK OLARAK HAİKU
HAIKU THE ORIGIN OF SUPPORTIVE IN AHMET HAŞİM’S AESTHETICS OPINION


Bu incelemede Ahmet Haşim’in (1887 – 1933) kısa şiirleri, Japon estetiği, özellikle bir Japon şairi Masaoka Shiki’nin (1867 – 1902) oluşturduğu haiku sanatına göre incelenmiştir.

Bu incelemede Ahmet Haşim’in (1887 – 1933) kısa şiirleri, Japon estetiği,
özellikle bir Japon şairi Masaoka Shiki’nin (1867 – 1902) oluşturduğu haiku
sanatına göre incelenmiştir. Öncelikle, gelişim süreci, özellikleri ve unsurlarıyla
haikunun nasıl bir şiir tarzı olduğu ve estetiği açıklanmıştır. Bunları kanıt sayarak
kısa şiiri oluşturan ve haiku için de önemli olan dört unsur; “zaman, tabiata bakış,
renk, ses”e göre Haşim’in şiir anlayışı incelenmiştir. Özellikle Haşim’in de bazı
bölümlerini Türkçeye çevirdiği, Japon felsefesini anlatan Çay Name’de (1906)
açıkça görülen Japon estetiğiyle Haşim’in eserlerinde görülen anlayış arasındaki
ilişki incelenmiştir. Buradan Haşim’in genel olarak Japon estetiğiyle paralellik
taşıyan yanları, örneğin eski şiirden ayrılarak tabiatı önemsemesi, sezgisel ve
asimetrik güzelliğe yönelmesi ile saf ve yalın kısa şiir görüşü ortaya konulmuştur.
Yapılan inceleme sonunda, Haşim’in haikuyu taklit etmediği, fakat Japon estetiğine
çok yakın bir sanat anlayışına sahip olduğunu tespit ederek, onun şiir anlayışın
özgürlüğü, yani onun kaynakları çok geniş olduğu ve bunları kendi içinde
kaynaştırarak özgün kısa şiir tarzını kurmayı başardığı ortaya çıkarılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
In this analysis, short poems by Ahmet Haşim (1887-1933), are analyzed by theJapanese sense of beauty, especially in terms of haiku aesthetics that established byMasaoka Shiki (1867-1902). Shiki is the best of westernization in Japanesehaiku. First, we explain what a haiku is, starting from the formation process,including its features and descriptions. It must be noted that Haşim’s art theory isanalyzed by significant components of haiku: "time, view of nature, color andsound". The Japanese sense of beauty described, in particular, in The Book Of Tea(1906), where the Japanese philosophy is translated into Turkish by Haşim, thecorrelation between the two and Haşim’s aesthetics are analyzed. It could be revealedthat Haşim’s characteristics are derived from these, and thus, his angle is similar to oroften become parallel to that of the Japanese sense of beauty; Escape from thetraditional forms of poetry; Focus on Nature; Emphasis on asymmetric, implied,pure aesthetics and simple poems.At the end of research, it has been proved that Haşim did not mimic the haiku.However, he was the owner of a philosophy very similar to the Japanese aestheticswhere he developed his own style that was specific to himself in a very liberal way ofthinking.

Keywords »