ALMANYA’DA HRİSTİYANLAŞTIRILAN TÜRK SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN VAFTİZ TÖRENLERİ (16-18. YÜZYILLAR)
THE CHRISTIANIZED TURKISH PRISONERS OF WAR IN GERMANY AND THEIR CHRISTENING CEREMONIES (16-18. CENCURIES)


Bu makalede, 16-18. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti’yle yapılan savaşlar neticesinde esir edilerek Almanya’ya getirilen müslüman savaş esirleriyle bunların vaftiz merasimleri ele alınmaktadır.

Bu makalede, 16-18. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti’yle yapılan
savaşlar neticesinde esir edilerek Almanya’ya getirilen müslüman savaş
esirleriyle bunların vaftiz merasimleri ele alınmaktadır. 1683 yılında Viyana
önlerindeki yenilgi, ardından Hristiyan ordularının Balkanlarda
galibiyet elde etmeleri bu süreci hızlandırmıştır. Bu savaşlara katılan Alman
ordularının Türk ordularını yenmesiyle kadın, erkek ve çocuklar savaş
alanlarından Almanya’ya esir olarak getirilmiştir. Ganimet olarak getirilen
bu Türklerin sayısı kesin olmamakla birlikte, Almanya’nın güney bölgesi
ağırlıkta olmak üzere, yaklaşık olarak 600 Türkün vaftiz edildiği bilinmektedir.
Ancak sayının çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.
Vaftiz edilen esirler genelde Frankonya, Bavyera, Saksonya, aşağı Almanya,
Silezya, Vestfalya ve Hannover bölgelerine yerleştirilirler.
Makalede, Türklerin vaftiz edildiği merasimlerin diğer vaftiz merasimlerden
farkı nedir, vaftiz edilen Türklerin bunu kabul etmelerinin sebepleri
nelerdir, erkek, kadın ve çocuk vaftiz oranları nasıldır, vaftiz edilen Türklerin
topluma entegrasyonu ne şekilde gerçekleştiririlir? benzeri bazı sorulara
yanıt aranacaktır.


Etiketler »  

Abstract
This article aims to illustrate the Muslim prisoners of war who were enslaved in battlesagainst the Ottoman State between 16th and 18th centuries and their christeningceremony in Germany. The Viennese defeat in 1683 and the successive victories gainedby the Christian armies in the Balkans whipped up this course. The Turks beingdefeated by the Germans, a number of people including women, men and children werecaptured in the battle field and brought to Germany as slaves. Despite the fact that theaccurate number of these people remains unknown, it is reported that no less than 600Turks were baptized. Yet, it is estimated that the numbers are much higher. Havingbeen baptized, the captive Turks were settled mainly in Franconia, Bavaria, Saxony,southern Germany, Silesia, Vestfalia and Hannover. This article seeks to understandwhether the christening ceremonies of the Turks were held differently, the reasons whythey failed to stand up to such demands, and how the baptized Turks were integratedinto society.

Keywords »