Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Bir Günün Sonunda Arzu” Şiirinin Ardından Ahmet Haşim ve Dergâh Mecmuası Yazarlarına Yöneltilen Tenkit ve Tehziller
CRITICIMS AGAINST AHMET HAŞIM AND THE WRITERS OF DERGÂH JOURNAL AFTER THE PUBLISHING OF HIS POEM CALLED «BIR GÜNÜN SONUNDA ARZU» [LONGING AT THE END OF A DAY]


Ahmet Haşim'in “Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiiri yayımlandığı zaman, şiir bir çok tenkit alır. Tenkidin nedeni, şiirin açık ve anlaşılır olmadığı meselesi idi. Savaş, açlık ve yoksulluk dönemin en önemli prob-lemleri olmasına rağmen, Haşim şiirinde bu tür sosyal problemlere yer vermedi.

ÖZET

Ahmet Haşim'in “Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiiri yayımlandığı zaman, şiir bir çok tenkit alır. Tenkidin nedeni, şiirin açık ve anlaşılır olmadığı meselesi idi. Savaş, açlık ve yoksulluk dönemin en önemli prob-lemleri olmasına rağmen, Haşim şiirinde bu tür sosyal problemlere yer vermedi. Bu yüzden devrin mizahî dergi ve gazeteleri, hem Haşim hem de şiirini tenkit ettiler. Bu tenkitlere karşılık Haşim, “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” adlı bir makale yazmış, tenkitlere cevap vermiştir.

Bu makalede, “Bir Günün Sonunda Arzu” şiiri nedeniyle Ahmet Haşim ve çevresine yöneltilen tenkitler ele alınmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Ahmet Hasim's poem “Bir Günün Sonunda Arzu” [Longing at the end of a Day] was seriously criticized when it was published. One of the reasons for the criticisms was obscurity aaand ambiguity of the poem. Also, Hasim was not concerned with the social issues in his poem, although war, hunger and poverty were the most serious issues of the period. Therefore, he himself as a poet and his poem were extensively criticized by the humor papers and magazines of the time. As a result of these criticisms, Hasim wrote an article titled “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” [Some Thoughts on Poetry] and answered these criticisms. In this study, we tried to examine the criticisms targeted on Hasim and his associates. Keywords: Ahmet Haşim, Yahya Kemal, poetry, literary criticism, Aydede, Güleryüz, Dergâh.