Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Bir Osmanlı Veziriazamının Mal Varlığı: AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA’NIN MUHALLEFATI
THE WEALTH OF A OTTOMAN GRAND VIZIER THE MUKHALLEFAT OF AMJAZADE HUSEYIN PASHA


Amcazade Hüseyin Paşa, 1697-1702 yılları arasında beş yıl sadrazamlık yapan bir devlet adamıdır.

Amcazade Hüseyin Paşa, 1697-1702 yılları arasında beş yıl sadrazamlık
yapan bir devlet adamıdır. Gerek devlete birçok idareci yetiştirmiş
bir aileye mensup olmasından, gerekse sadrazamlık yapmış olmasından
kaynaklanan bir serveti vardı. Ölümü üzerine nakit servetinin
yarısına yakını kaybolan Paşa’nın geride kalan menkul ve gayrimenkul
malları, borcunun ödenmesi için müsadere edilmiştir. Satılan bu varlıklarıyla
Paşa’nın borcu ödenmiştir. Resmî kayıtlara göre Paşa’dan
evlâdına, vakfına bağladığı bazı gayrimenkullerden başka pek bir şey
kalmamıştır. Bu çalışmayla, üst tabakaya mensup bir Osmanlı idarecisinin
sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller hakkında bilgi vermek
suretiyle, Osmanlı toplumunun maddî kültürüne dair fikir edinilmesi
hedeflenmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Amjazade Huseyin Pasha is a statesman who had been a grand vizier for 5years between the years 1697 and 1702. He had a wealth both thanks to the factthat he was a member of a family who raised lots of administrators for the governmentand that he had been a grand vizier. After his death, what was left of themovable and immovable possessions of the Pasha, nearly the half of whose wealthin cash was lost, had been confiscated. The debt of the Pasha had been paid withthe wealth that was sold. According to the official records, not much has been leftother than the immovables which he put on his children and the foundation.With this work, it is aimed to have an idea about the material culture of the Ottomansociety by giving information about the movable and immovable propertieswhich an Ottoman administrator, a member of cream a society, had

Keywords »