Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Bir Tür Muska Olarak Heykel Üzerine
ON THE HEYKEL, A KIND OF MUSKA


Heykel, günümüz Türkçesi için artık ölü bir anlam olan “(bir tür) muska; sihir, büyü, tılsım” karşılığıyla büyüteç altına alınarak ilgili karşılık on dört ila on sekizinci yüzyıl divan şairlerinin bazı beyitleriyle desteklenmiş; sonuçta, heykel kelimesinin bu anlamıyla divan şiirinde çok yaygın bir kullanıma sahip olduğu saptanmıştır.

ÖZET

Bu yazıda, sözlüklerin büyük bir çoğunluğunda Arapça kabul edilen heykel kelimesinin belli başlı anlamları belirtildikten sonra; heykel, günümüz Türkçesi için artık ölü bir anlam olan “(bir tür) muska; sihir, büyü, tılsım” karşılığıyla büyüteç altına alınarak ilgili karşılık on dört ila on sekizinci yüzyıl divan şairlerinin bazı beyitleriyle desteklenmiş; sonuçta, heykel kelimesinin bu anlamıyla divan şiirinde çok yaygın bir kullanıma sahip olduğu saptanmıştır.


Etiketler »  

Abstract
In this article, the particular meanings of the word "heykel" accepted as an Arabic word in many dictionaries have been given. Later, different meanings of "heykel" as magic, witch, and charm (talisman) that are not used in modern Turkısh have been studied and supported by some sample couplets of Ottoman poetry. Finally this meaning of "heykel" has been designated to have very common usage in Ottoman poetry. Keywords: Ottoman poetry, dictionary, archaic usage, heykel, charm, magic, witch, talisman.