Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Bolşeviklerle İlişki Kurmak Amacıyla Oluşturulan Bir Siyasî Kuruluş: Türk Komünist Fırkası (Bakû-1920)
A POLITICAL ORGANIZATION WHICH WAS FORMED TOWARDS ESTABLISHING RELATIONS WITH THE BOLSHEVIKS: TURKISH COMMUNIST PARTY (BAKÛ-1920)


Bolşeviklerle ilk ilişkilerin kurulması ve ilk silah ve para yardımlarının alınmasında önemli rol oynayan Türk Komünist Fırkası, Mayıs 1920'de, teşkilatını Bakû'ya taşıyan Mustafa Suphi tarafından tasfiye edilmiştir.

ÖZET

Türk Komünist Fırkası; 1920 yılı başında, Bakû'da, Halil Paşa (Kut), Baha Sait, Dr. Fuat Sabit gibi Bolşeviklerle temas sağlamak için Bakû'ya gönderilen şahısların liderliğinde, Bakû'da bulunan bir kısım Türk subay ve Türk harp esirleri tarafından, Bolşeviklerle ilişki kurmak ve Anadolu'daki “Millî Müdafaa Hareketi”ne destek sağlamak amacıyla oluşturulan bir teşkilat-tır. 1920 yaz aylarına kadar faaliyetlerini sürdüren bu teşkilat, Bakû'da”Yeni Yol” adında bir de gazete çıkarmıştır. Bolşeviklerle ilk ilişkilerin kurulması ve ilk silah ve para yardımlarının alınmasında önemli rol oynayan Türk Komünist Fırkası, Mayıs 1920'de, teşkilatını Bakû'ya taşıyan Mustafa Suphi tarafından tasfiye edilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Turkish Communist Party was organized in 1920 in Baku by a group of Turkish officers and war prisoners under the leadership of Halil Pasha (Kut), Baha Sait and Dr. Fuat Sabit in order to get in touchwith the Bolsheviks and to provide support for the National Defense Movement in Anatolia. The organization carried on its activities for a few months and, at the sime time, published a newspaper named “Yeni Yol (New Path)” in Baku. The party played an important role in establishing good relationship with the Bolsheviks and helped to provide weapon and financial help for the Turkish national forces, but later it was dismissed by Mustafa Suphi, who had moved his own organization to Baku.