Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

BURSALI MEHMED TAHİR BİN RİFAT, AYDIN VİLÂYETİNE MENSÛB MEŞÂYIH, ULEMÂ, ŞUARÂ, MÜVERRİHÎN VE ETIBBÂNIN TERÂCİM-İ AHVÂLİ


BURSALI MEHMED TAHİR BİN RİFAT, AYDIN VİLÂYETİNE MENSÛB MEŞÂYIH, ULEMÂ, ŞUARÂ, MÜVERRİHÎN VE ETIBBÂNIN TERÂCİM-İ AHVÂLİ,

4-6 Eylül 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilen "I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu"na davet edildiğimizde, Selçuk(Ayaslug) ile ilgili bilgi toplama işlemlerine başlar başlamaz ilk müracat ettiğimiz eserlerden birisi, Bursalı Mehmed Tahir bin Rifat'ın 1324/1909 yılında İzmir'de eski harflerle bastırılan "Aydın Vilâyetine Mensûb Meşâyıh, Ulemâ, Müverrihîn ve Etıbbânın Terâcim-i Ahvâli" adlı önemli kitabı olmuştu. Bahsi geçen neşrin fotokopisi elimizde bulunmasına rağmen, eser 1994 yılında İzmir'de yeni harflerle ve indeksi de yapılmak suretiyle yayınlandığı için öncelikle bu yeni baskıyı kullanmayı daha uygun bulduk. Başlangıçta gördüğümüz bazı yanlışları, tashih ve tertip hatası olarak görüp bunların pek önemsenmemesi gerektiği düşüncesinde iken, daha sonra satır satır okumaya başladığımızda asıl bunların sadece tertip ve tashih hatası olarak görülmesinin büyük bir hata olacağına kanaat getirdik.