Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Çelebi Mehmed’e Saltanat Yolunu Açan Olay: Çamurlu-Ova Savaşı


Çelebi Mehmed’e Saltanat Yolunu Açan Olay: Çamurlu-Ova Savaşı

Anadolu’nun kuzeybatısında Bizans ve Anadolu Selçuklu devleti sınırları üzerinde XIV. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Osmanlı beyliği, kurulduğu tarihten itibaren Bizans ve Türk beylikleri aleyhine sınırlarını mütemadiyen genişletti. Aynı yüzyılın ilk yarısında Rumeli’ye de geçen Osmanlı kuvvetleri, bu yakada, daha sonraki fetihler için üs teşkil edecek bazı stratejik yerleri ele geçirdi. Osmanlıların küçük bir uç beyliğinden devlete doğru yükselişleri çok hızlı bir şekilde gelişti. Ne var ki, Osmanlı devletinin Anadolu ve Balkanlarda büyük bir güç haline gelme gayretleri, Yıldırım Bayezid ile Timur arasında 28 Temmuz 1402 yılında vuku bulan Ankara savaşı ile, kısa bir süre de olsa kesintiye uğradı. Bu savaşta, Yıldırım Bayezid yenildi ve Timur’a esir düştü. Ankara bozgunu Osmanlı devleti için bir felâket oldu.