Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Değişen Hayat-Değişen İnsan: Bugünün Saraylısı


Değişen Hayat-Değişen İnsan: Bugünün Saraylısı

Refik Halid Karay’ın Bugünün Saraylısı adlı romanı "Düzceden Gelen Kız", "Modern Hayat Saraylısı", "Pavyona Giden Kız" ve "Beklenen Kadın" başlıklarıyla belirlenmiş dört bölümden meydana gelmiştir.

Roman, Ata Efendi ve ailesini tanıtan satırlarla başlar. Ata Efendinin babası vaktiyle Düzce'den İstanbul'a aşçı yamağı olarak gelmiş, yeteneği sayesinde kısa zamanda aşçılığa yükselmiş daha sonra da Saraçhânebaşı’ndaki büyük konağın aşçıbşısı olmuştur. Konak sahibi paşanın izniyle oğlu Ata Efendiyi de on bir yaşlarında iken yanına getirtmiştir. İşte Ata Efendinin çocukluğunun bir bölümü ve gençlik yılları bu konakta geçmiş, görgü ve terbiyesini bazen "bizim köşk" diye bahsettiği bu mekânda kazanmıştır.Meşrutiyet‘te konak yanar, köşk satılır, içindekiler de dağılır.