Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Deli Dumrul Boyu Üzerine Bir Not


Deli Dumrul Boyu Üzerine Bir Not

Malatyalı bilgin Gazi oğlu Muhammed’in Rav≥at al-¡U...ûl [=Akıllar Bahçesi] adıyla Farsça kaleme alarak 1201 yılı Ekim’inin 1’inde bitirdiği ve dönemin padişahı Rükneddin Süleyman Şah [1196-1204]’a sunduğu kitabı eğitici masallardan oluşmaktadır. Yazarın doğum ölüm yıllarını bilemiyoruz. I. İzzeddin Keykâvus [1211-1220]’un da hizmetinde bulunmasından bu eserini ömrünün olgunluk döneminde verdiği düşünülebilir. Bu eserin birinci bölümündeki 10. masal bir Belhli ile Sicistanlının hikâyesi olup “gerçek arkadaş kara günde belli olur” öğüdünü verir. Bazan gerçek bir arkadaş kişi için kendisine en yakın olanlardan bile iyi yüreklidir.