Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

DİVAN ŞİİRİNDE “GURBET” VE “GARİPLİK” ÜZERİNE
FROEIGN LAND AND STANGENESS IN DIVAN POETRY


Gurbetin Türk toplumunun hayatında çok önemli bir yeri vardır. Gurbet ve gariplik duygusu, edebiyatımızın hemen her dönemi ve her türünde olduğu gibi; divan şiirinde de önemli bir tema olmuştur.

Gurbetin Türk toplumunun hayatında çok önemli bir yeri vardır.
Gurbet ve gariplik duygusu, edebiyatımızın hemen her dönemi ve her
türünde olduğu gibi; divan şiirinde de önemli bir tema olmuştur. Divan
şairleri, daha çok sevgiliyle ilgili ayrılıklarını, tasavvufu da işin içine
katarak, gurbet teması çevresinde ele almışlar; gurbete düşüş sebeplerini,
orada çektikleri acıları, bu konudaki istek ve arzularını, başta gazeller
olmak üzere divan şiirinin hemen her şeklinde, en etkili biçimde dile
getirmişler; gurbet ve gariplik üzerine halk arasında mevcut inanış ve
söyleyişleri şiirlerine taşımışlardır.


Etiketler »  

Abstract
“The foreign land” keeps an important place in the social life of Turks. Foreign land andfeeling strangeness has become an important theme in the classical Ottoman poetry as well asin other periods and genres of Turkish literature. Classical Ottoman poets put their feelingsof loneliness from their loved ones from the point of “Islamic mysticism” in the theme of“foreing land”. They told us why they are far from their mother lands, how that situationhurt them and what they felt in the framework of gazel as well as in other classical genres.They also transfered the folk beliefs on “foreign land and strangeness” into their poetic works.

Keywords »