Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Divan Şiirinin Çevreye Bakışı


Divan Şiirinin Çevreye Bakışı

Dîvan Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı, Gazel Edebiyatı gibi değişik adlarla andığımız; ancak, bu adların hiç biriyle tam olarak ifade edemediğimiz, 13. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında altı yüz yılı aşkın bir süre yaşamış olan Osmanlı devri klasik edebiyatımız, üzerinde dikkatle durulması, peşin hükümsüz, mevcut malzemeye uygun metotlarla birçok yönden incelenmesi ve neticeler çıkarılması gereken bir edebiyattır.

Bugünlerde kuruluşunun 700. yılı dolayısıyla kutlamalar yaptığımız, anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız, şahsî kanaatımıza göre, bunu pek de başaramadığımız Osmanlı Devleti gibi, o devre ait sanat dünyâsının da bugün için gereği gibi anlaşılıp değerlendirildiğini ve anlatıldığını söyleye- bilmek pek kolay değildir.