Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

GÖRÜŞLER DERGİSİNDE ARİF NİHAT ASYA
ARİF NİHAT ASYA IN THE JOURNAL OF GÖRÜŞLER


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Adana Halkevi’nin yayın organı olan Görüşler 1937-1946 yılları
arasında yayımlanmış, derginin 42 sayısı (4-45) Arif Nihat’ın yönetiminde
çıkmıştır. Yaklaşık 9 yıllık süre içinde 91 sayı çıkarılabilen Görüşler,
özellikle Adana ve çevresinde dönemin önemli kültür ve sanat
dergilerinden biri olmuştur.
Öğretmenlik hayatının yarısından fazlasını Adana’da geçiren Arif Nihat,
Görüşler’de hem yönetici, hem yazar, hem de üstad olarak önemli
hizmetler vermiştir.
Dergide Arif Nihat’ın toplam 40 yazısı yayımlanmıştır. Bunların
20’si değişik kitaplarına alınırken 20 adedi dergi sayfalarında kalmıştır.
Kitaplarına alınmayan yazıların çok belirgin bir ortak özelliği yoktur.


Etiketler »  

Abstract
Görüşler “ Visions”, which was a publication of the Adana Halkevi “cominity centre”had been published between the years 1937-1946. 42 (4-45 ) issues of the magazinewas published under the directorship of Arif Nihat. Görüşler, which had been able toproduce 91 issues in a time period of 9 years, became one of the prominent cultural andart magazines of the time particulary in the vicinity of Adana.Arif Nihat, who had spent more than half of his teaching-life in Adana, served forGörüşler both as a director, and a writer as well as a maestro.40 articles of Arif Nihat had been published in the magazine 20 of these was repuplishedin his books.The remaining 20, which was not re-puplished in his books, donot have distinct shared characateristic.

Keywords »