Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

HACI DAVİD VAPUR KUMPANYASI VE AMERİKAN BOYKOTU
HACI DAVID SHIP COMPANY AND AMERICAN BOYCOTT


İzmir XIX. yüzyılda Batı Anadolu ve Osmanlı Devletinin en önemli liman kentlerinden birisiydi.

İzmir XIX. yüzyılda Batı Anadolu ve Osmanlı Devletinin en önemli liman kentlerinden birisiydi. Hacı David Vapur Şirketi ondokuzuncu yüzyıl sonunda İzmir merkezli olarak kurulmuş bir Osmanlı şirketiydi. Ekonomik faaliyetlerini Doğu Akdeniz, Ege sahilleriyle İstanbul'a kadar ulaşan bir bölgede devam ettirmekteydi. Avrupa ile ekonomik ilişkiler çerçevesinde sürdürülen faaliyetler sonucunda şirketin sahibi olan Hacı David, Fransız tebaası bir vatandaşla ticarî bir anlaşmazlığa düştü. Osmanlı mahkemeleri Hacı David'i haklı bulsa da Fransa'nın müdaha-leleri sonucu karar uygulanamadı. Hacı David güçlü bir siyasî himaye arayışı arzusuyla vapurlarına Amerikan bandırası çekti. Bu değişiklikte, vapurlarında çalışan Rum personel ve Osmanlı Devletinde bu sıralarda Rumlara uygulanan boykot da etkili oldu. Fakat bandıra değişikliği şirketin boykota maruz kalmasını engelleyemedi. 1911 yılında Amerikan Vapur Şirketine karşı da boykot uygulandı. Bu gelişmeler, İttihat Terak-ki'nin izlediği ve gittikçe berraklaşan milliyetçi politikalar sonucunda, Batı Anadolu'da Türklerle Rumlar arasındaki bağların kopuşunun ekonomik göstergelerinden birisidir.


Etiketler »  

Abstract
Izmir was one of the most important harbor cities in the Western Anatolia and the Ottoman State in the 19 Century. The Haci David Ship Company, founded in Izmir, was the Ottoman company. Its commercial activities were going on in the region extending from the Eastern Mediterranean and the Aegean Coasts to Istanbul. Haci David, who became the owner of the company as a result of the activities continued in line with economic relations with Europe, had a dispute with a French citizen. Eventhough Haci David was found right by the Ottoman courts, the verdict th couldn't be applied due to the interferences of France. Hoping to have a strong political protection, Haci David hang American flags on his ships. The boycott of the Greeks working on the ships in the Ottoman State had a great effect on these changes. However, the change of the flag couldn't prevent the company from being exposed to the boycott. In 1991, the American ship company was also exposed to the boycott. All these changes were the signs of the breaking of the relationships between the Greeks and the Turks in the Western Anatolia due to the nationalist policies pursued by the Ittihat and Terakki.

Keywords »