Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

İbn Sina'ya Göre Metafizik Dünya Eğitimi
ACCORDING TO IBN SINA METAPHISICAL WORLDLY EDUCATION


Bu altyapı, metafizik uyarıcıları algılayabilmek, onlarla iletişime geçmek ve bu noktada yoğunlaşarak en üst dereceyi elde edebilmek için gereklidir. Öldükten sonra elde edilecek bu dereceyi ve coşkuyu, arınmış kişiler, bu dünyada da hissedebileceklerdir.

ÖZET

İbn Sina, el-İşarât ve't-Tenbihat adlı eserinde metafizik dünya eğitimi ve yöntemlerini konu alır. Beden ve ruhtan müteşekkil insanın mutluluğa nasıl ulaşacağı konusunda yol gösterir.

İbn Sina'nın önerdiği yöntem bedensel istekleri dengeleyecek bir ahlâk ve aklî hazları algılayabilecek kadar gelişmiş bir zihin eğitimine dayanır. Aklî bir tabana oturttuğu ve arınma adını verdiği bu işlemin gerçekleşmesi, insanın olgunluğunu tamamlamasına bağlıdır. Olgunluğun tamamlanması nefste bulunan şevkin ortaya çıkışı, nefsin bedensel alâkalar ve eklentilerle ilişkilerini zayıflatması ile sonuçlanır. Bu sonuç, kazanım yöntemi ile elde edilir. Kazanım ise uyanmaya bağlıdır. Bütün bunlar mistik olmaktan çok akılsal sezgi faaliyetleridir.

Bu altyapı, metafizik uyarıcıları algılayabilmek, onlarla iletişime geçmek ve bu noktada yoğunlaşarak en üst dereceyi elde edebilmek için gereklidir. Öldükten sonra elde edilecek bu dereceyi ve coşkuyu, arınmış kişiler, bu dünyada da hissedebileceklerdir.


Etiketler »  

Abstract
Ibn Sina, the writer of the Remarks and Admonitions (el-İşarat ve't-tenbihat), in the parts of this book called “On Joy and Happiness (fi'l-Behce ve's-Saade) and On The Posts of Knowers (Makamatü'l-Arifin)”, explains his opinions and methods about the metaphysical world education. Ibn Sina paves the way to happiness for humankinds using physical and psychological features. He constitutes his opinions about metaphysical world education on a mental base. The method that he suggests is based on an ethical education like physical desires and an intelligence education. Therefore, humanbeing can perceive the mental pleasures. The realization of this process called “purification” by Ibn Sina, is connected with complete maturity of a man. The enthusiasm in essence must be functional in order to complete this maturity. The essence reduces the physical relationships and the physical attachments as a result of the occurrence of the enthusiasm. This result derives from the acquired method that is realized by preference. The occurrence of this acquired is connected with admonition. This substructure is necessary for thought to perceive metaphysical stimulants. The best degree is only reached by perceiving the metaphysical stimulants, communicating with them and concentrating at this point in addition of this substructure. Only mature and purified people can reach the best degree and enjoy at very high level in this world as much as they can hereafter. Keywords: Being Purified, Balance, Enthusiasm, Maturity, Acquired, Admonition, Mental Pleasure, Joy.