İBRAHİM MÜTEFERRİKA HAKKINDA ÖNEMLİ BİR VESİKA
AN IMPORTANT DOCUMENT ABOUT IBRAHIM MUTEFERRIKA


İbrahim Müteferrika ile alakalı önemli bazı araştırmalar kaleme alınmış olmasına rağmen halen aydınlatılması gereken birçok sual vardır.

İbrahim Müteferrika ile alakalı önemli bazı araştırmalar kaleme alınmış
olmasına rağmen halen aydınlatılması gereken birçok sual vardır. Bunlardan
biri de Müteferrika’nın ne zaman Osmanlı hizmetine girdiğidir. Bu makalede
ele aldığımız belge, yeni kayıtlar bulunana kadar Müteferrika’nın Osmanlı
hizmetine girdikten sonrasına dair ilk belgedir. Belge Müteferrika araştırmalarında
birçok önemli başka bilgiyi de ihtiva etmektedir. Bu minvalde
Müteferrika’nın nücum ilmiyle de meşgul olduğu, birkaç dil bildiği ve bu
özelliklerinden dolayı maaşına zam yapılmasını istediği belgenin ihtiva ettiği
önemli bilgilerdir.


Etiketler »  

Abstract
Although some important surveys concerning Muteferrika have been written,there is still a lot of questions needed to be answered. One of them is whenMuteferrika entered the service of the Ottoman. Until new records are found, thedocument we discussed in this article is the first document that belongs toMuteferrika’s career after he entered Ottoman service. The document contains lotsof further important information concerning surveys of Muteferrika. Thisdocument contains also some information on his engagement of astrology,knowledge of some languages, and his will for promotion due to his features.

Keywords »