Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

II. Bâyezid'in Ölümü Meselesi
The Question of Bayezid II's Death


II. Bâyezid’in nasıl öldüğü suali, döneminde olduğu kadar günümüzde de hararetli bir tartışma konusudur.

II. Bâyezid’in nasıl öldüğü suali, döneminde olduğu kadar günümüzde de hararetli bir tartışma konusudur. Bazı kaynaklarda padişahın eceliyle öldüğü, bazılarında ise tahtını emniyete almak için Yavuz Sultan Selim tarafından zehirletilmek suretiyle öldürüldüğü rivayet edilir. Bu çalışmada, bilinen kaynakların yanı sıra bazı yeni kaynaklardan hareketle mesele ele alınmıştır. Bu hususta bugüne kadar gözden kaçan ve II. Bâyezid’in ölümünden önceki son günlerini anlatan Mehmed’in raporu ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Makalenin ilk bölümünde, II. Bâyezid’in tahttan indirildikten sonraki günleri, İstanbul’dan ne zaman ve hangi şartlarda ayrıldığı üzerinde durulmuştur. Padişahın yolda hastalanması, tedavi teşebbüsleri ve vefatı ikinci bölümde incelenmiştir. Nihayet üçüncü bölümde, Sultan Bâyezid’in ölümüne dair haber ve söylentilerin farklı kaynaklara nasıl yansıdığı ele alınmıştır.


Etiketler »  

Abstract
How did Bayezid II die? This is a question that historians have often disagreed among themselves, as was done in its epoch. While some sources indicate that he died a natural death, other sources indicate that he was killed after being poisoned by his son, Selim, who so would guarantee his throne. In this text a report of Mehmed is examined and evaluated, which has been disregarded until to-day and relates the last days of sultan dethroned. In the beginning of this article, we have treated Bayezid’s days after his being dethroned, and when and under which conditions his leave-taking occurred. In the second chapter, his falling ill, its treatment efforts and his death are examined. Finally, in the third chapter, it has been analyzed how the news and the rumors of his death reverberated on the concerned sources.

Keywords »