Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

İKİNCİ DALGA ERMENİ TERÖRÜ: ASALA


MICHAEL M. GUNTER, “Pursuing the Just Cause of Their People” A Study of Contemporary Armenian Terrorism (“Halklarının Haklı Davasının Peşinde” Çağdaş Ermeni Terörü Üzerine Bir İnceleme), Greenwood Press, New York 1986, 182s.

Çalışmamızın başlığında “İkinci Dalga Ermeni Terörü” ifadesini kullanırken, birinci dalganın ne olduğunu belirtmenin yerinde olacağı kanaatindeyim. Şöyle ki, ASALA teröründeki suikast eylemlerinden yaklaşık yarım asır önce, aynı tür eylemleri kapsayan birinci dalga terör, 1920’li yıllarda Osmanlı idarecilerine karşı işlenen suikast dalgasıdır. Bu suikastlar sonucunda Talat, Cemal ve Sait Halim Paşalarla birlikte, Cemal Azmi ve Dr. Bahattin Şakir Beyler gibi İttihat ve Terakki Partisi’nin önde gelen isimleri, Ermeniler tarafından öldürülmüştür. Bu sebeple 1970 ve 1980’li yıllardaki Ermeni terörüne “İkinci Dalga” denmektedir.