İSTANBUL-ŞAM HAC GÜZERGÂHINDAKİ MENZİL KÜLLİYELERİNİN BAKIM VE ONARIMI (1729-1732)
RESTORATION AND MAINTENANCE OF SOME BUILDINGS IN THE COMPLEXIS (KULLIYE) ON THE PILGRIMAGE ROUTE ISTANBUL-DAMASCUS (1729-1732)


İstanbul-Şam arasındaki Hac yolu, Osmanlı döneminin en önemli yollarından biriydi.

İstanbul-Şam arasındaki Hac yolu, Osmanlı döneminin en önemli yollarından biriydi. Anadolu’da sağ kolu oluşturan bu yol, han, hamam, kervansaray gibi menzil külliyeleri açısından da oldukça zengindi. Osmanlı Devleti, bu yolun bakımına özel bir ihtimam göstermiştir. Yolun fizikî koşulları ve tesislerin harap olması, hacıların büyük sıkıntı çekmesine yol açtığı için III. Ahmed devrinin son yıllarında, İstanbul’dan itibaren yol üzerindeki menzil külliyeleri bakım ve onarımdan geçirilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
The pilgrimage route between Istanbul and Damascus was one of the most importantroads in the Ottoman history. The road on the right hand of Anatolia was quite rich interms of the social foundations such as hotels, baths, caravansarais. The Ottoman stateattributed special importance to the maintenance of this road. Since the physicalconditions and the foundations of the road deteriorated and this caused difficulties to thepilgrims, towards the end of the reign of Ahmed III, some buildings in the complexis onthe road were restorated and maintained by the Istanbul goverment.During the renovation process began in 1729, first of all, official in charge ofconstructions (binâ nâzırı) and an imperial architect (hassa mimarı) were sent to detectand determine the places needed to be renovated on the road. But, because of theweakness of the central authority at that time, it was rather difficult for the two centrallynominated personnel to maintain the construction within a wide area. For that reason,besides the centrally assigned personnel, the local notables (ayan) were also in charge ofthe building process conducted at each district alongside the road.One of the other important concerns of the Ottoman administration was theexpenditures of renovation. During the renovation process between 1729 and 1732, anumber of facilities with their components were resorted and renovated. These areBardakçı Hanı, İshaklı Külliyesi, Hüsrevpaşa Külliyesi, Şehzade Sultan BayezidHanı, Kadın Hanı, Ulukışlak Külliyesi, Çakıd Hanı, Dölek Hanı, Çifte Hanı,Misis Hanı, Kurt Kulağı Hanı, Karamurt Hanı, İki Kapılı Hanı, Kala-ı Burç andAteş Hanı.

Keywords »