JOHN RYLANDS KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ŞİİR MECMUALARI
JOURNALS OF TURKISH MANUSCRIPT POETRY IN JOHN RYLANDS LIBRARY


Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Türkçe yazma ve matbu eserler bakımından son derece zengin olan John
Rylands Kütüphanesi, Türk dili ve edebiyatı konularında çalışan araştırmacılar
için önemli bir kütüphanedir. Burada kayıtlı şiir mecmuaları ise başka mecmualarda
bulunmayan bazı şiirleri içeriyor olmaları bakımından incelenmeye değerdir.
Bu bakımdan kütüphanedeki yazma şiir mecmualarının tanıtılması ve içerikleri
hakkında bilgi sunulması gerekli görülmüştür. Yapılacak yeni metin neşri çalışmalarında
uzaktaki bu eserlerimizin de katkıda bulunacakları düşünülmüş ve
böylece şiir mecmualarının edebiyat tarihi ve metin neşri konularındaki önemine
işaret etme amacı güdülmüştür.


Etiketler »  

Abstract
The John Rylands Library, which is rich in Turkish manuscripts and printedcollection, is one of the most important library for researchers studied on Turkishlanguage and literature. It is also worth analyzing majmuas in this library thatincludes some poems which are not in the other majmuas. Thus it was necessary tointroduce them and give information about their contents. It was thought that thesemanuscripts get benefit to publish texts and it was aimed at showing their importancefor the history of literature and text publication.

Keywords »