Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh'ın Dinî-Mistik Evreni
THE RELIGIOUS AND MYSTIC UNIVERSE OF THE QARA QOYUNLU RULER JIHAN SHAH


15. yüzyılın belirsiz dinsel yapısı içinde hem Sünnî hem de Şiî eğilimli sufîleri himâye eder. Kendisi de mistik bilgi ve tecrübesiyle sufî şairler evrenine katılır. Nesimî'nin etkisinde kalarak Hurûfîliğin mecaz ve istiâreleriyle örülü şiirler yazar.

ÖXET

Karakoyunlu Cihânşâh döneminde (1438-1467) kültür ve sanat hayatındaki gelişmeler Tebriz başta olmak üzere Şiraz ve Bağdat gibi merkezlerde yeniden ivme kazanır. Cihânşâh, muhitindeki sanatkârları himaye ettiği kadar sufî ve bilginlerle de iyi ilişkiler kurar. Tebriz'de kurduğu Muzafferiye Medresesinde (Gökmedrese) devrin önde gelen âlimlerini görevlendirir. 15. yüzyılın belirsiz dinsel yapısı içinde hem Sünnî hem de Şiî eğilimli sufîleri himâye eder. Kendisi de mistik bilgi ve tecrübesiyle sufî şairler evrenine katılır. Nesimî'nin etkisinde kalarak Hurûfîliğin mecaz ve istiâreleriyle örülü şiirler yazar.


Etiketler »  

Abstract
Developments in the cultural and artistic aspects of life in the period of Qara Qoyunlu ruler Jihan Shah (1438-1467) gained momentum in some centers like first in Tabriz, then in Shiraz and Baghdad. Not only Jihan Shah protected the artists in his environment, but also he set up good relations with sufis and scholars. He gathered the most famous scholars in Muzafferiye Madrasah he founded. He protects both sufis with Shiite tendencies and those with Sunni tendencies, within uncertain religious structure of fifteenth century. Also, he himself participated in the universe of sufi poets with his own mystic knowledge and experience. He wrote poems interwoven with metaphor and tropes of the Hurufi sect under the influence of Nesimî, the famous Hurufî poet. Keywords: The Qara Qoyunlu, Jihan Shah, Mysticism, the Hurufi sect, Shiism