Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE HANÇER VE FİGÂNÎ’NİN HANÇER REDİFLİ KASİDESİ ÜZERİNE
ON DAGGER IN THE CLASSICAL TURKISH POETRY AND FIGÂNI’S DAGGER REDIF KASIDE


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Klasik Türk şiirinde savaş âletleri, şairin benzetme dünyası içinde
önemli bir yer tutmaktadır. Makalede bu savaş âletlerinden “hançer” üzerinde
durulmuş ve tespit edilebildiği kadarıyla onunla ilgili benzetmeler,
ona verilen sıfatlar ve özellikler gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca
“hançer”in hangi şairler tarafından redif olarak kullanıldığı belirtilmiş ve
“hançer”in redif olarak kullanıldığı şiirlere örnek olmak üzere Figânî’nin
kasidesi hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
War Weapons in the Turkish Classical Poetry, take an important part for thepoet’s symbol world. In the essay, among those war weapons, we dwelled on“dagger” and as far as we identified, we tried to show attributes predicated todagger. Moreover, we expressed which poets use “dagger” as redif. In addition tothis, we made an evaluation of Figâni’s kaside in order to give an example forpoems in which dagger is used as redif.

Keywords »