KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TÜRÇE SÖZCÜKLERDE MED
TURKISH ‘MED’ WORDS IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE


Osmanlı aruz biliminde med, Arapça ve Farsça sözcüklerde bir uzun heceyi ya da sonu çift ünsüzle veya hemze ile biten bir heceyi bir uzun bir kısa olmak üzere iki hece olarak okumaktır.

Osmanlı aruz biliminde med, Arapça ve Farsça sözcüklerde bir uzun
heceyi ya da sonu çift ünsüzle veya hemze ile biten bir heceyi bir uzun bir
kısa olmak üzere iki hece olarak okumaktır. Türkçede kısa heceyi uzun
okuyarak imale yapmak zaten yanlıştır, bir de bu kısa heceyi iki hece olacak
biçimde büsbütün uzatmak aruzda büyük yanlış sayılır. Kimi divanlar bu
gözle tarandığında şairlerin Türkçe sözcüklerde de med yaptıkları görülmüştür.
Med yapılan sözcüklerin kökenleri incelendiğinde ise, bu sözcüklerin
gerçekte uzun ünlülü oldukları anlaşılmıştır. Makalede, bu sözcükler
örnek beyitler üzerinde gösterilecek ve bu durumun sebepleri irdelenmeye
çalışılacaktır.


Etiketler »  

Abstract
In the Ottoman aruz meter, 'med' means reading a syllable, which is long and endswith double consonants or 'hemze' in Arabic and Persian words, as two syllables, one‘long’ and one ‘short’. In Turkish, reading a short syllable longer than a normal is amisuse. In the aruz meter this usage is entirely wrong. When a respected poet’s collectedworks (divan) is considered, the usage of med is seen in Turkish words. When the rootsof these words are studied, it is seen that the roots have long vowels. In this study, thesewords will be pointed out along with sample couplets and reasons of these usages will beinvestigated.

Keywords »