Mahmud Râif Efendi ve Ailesine Dair Kayıtlar, Vesikalar
Records and Documents about Mahmud Râif Efendi and his Family


Bu arşiv kayıtlarıyla Mahmud Râif'in tasarruf ettiği zeamet ve timârlar ile oğullarının görevleri, gelirleri, ve ölüm tarihleri ortaya çıkarılmıştır.

Mahmud Râif Efendi, III. Selim devrindeki faaliyetleri ve yazdığı eserler ile Nizâm-ı Cedid'in önemli simalarından birisi olmuştur. Bu makalede Mahmud Râif ve ailesi ile ilgili daha önce bilinmeyen tevcihat kayıtları ile timâr tevcihine dair vesikalar yayınlanmaktadır. Bu arşiv kayıtlarıyla Mahmud Râif'in tasarruf ettiği zeamet ve timârlar ile oğullarının görevleri, gelirleri, ve ölüm tarihleri ortaya çıkarılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Mahmud Raif Efendi was one of the key figures of Nizâm-ı Jadid (New Order) restauration which had occured in the reign of Sultan Selim III. He was well-known person among Ottoman intellectual circles because of his varios publications. This study depends mainly upon unpublished archival material which gives new information about Mahmud Raif and his family . Through these documents, the fiefs (timar) and posts which Mahmud Raif had held became apparent, as well as the offices, revenues and death-dates of his sons.

Keywords »