Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MANİSA MURADİYE VAKFI’NIN 1596-1609 YILLARI ARASINDAKİ BİLANÇO ANALİZİ
BALANCE SHEET ANALYSIS OF MANİSA MURADİYE WAQF BETWEEN 1596-1609


Vakıflar iktisadi fonksiyonları ve ifa ettikleri önemli kamu hizmetleri yanında, şehirlerin sosyo-ekonomik görünümünün en önemli göstergeleri olmaları bakımından da birçok araştırmaya konu olmaktadır. Vakfedilen akar/gelirler içinde ziraat yapılan arazilerin bulunması, hasat ve ürün fiyatları gibi tarımsal üretime yönelik bilgiye ulaşılmasına imkân vermektedir.

Vakıflar iktisadi fonksiyonları ve ifa ettikleri önemli kamu hizmetleri yanında, şehirlerin sosyo-ekonomik görünümünün en önemli göstergeleri olmaları bakımından da birçok araştırmaya konu olmaktadır. Vakfedilen akar/gelirler içinde ziraat yapılan arazilerin bulunması, hasat ve ürün fiyatları gibi tarımsal üretime yönelik bilgiye ulaşılmasına imkân vermektedir. Sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları bakımından önemli ve ayrıntılı veriler içeren ‘Vakıf Muhasebe Defterleri’nden, vakıfların iktisadi fonksiyonları ve yaratılan istihdam potansiyeli yanında ürün fiyatları, ücretler, yevmiyeler, çalışan sayıları, icra ettikleri tamirat ve bakım işleri, keza ifa ettikleri kamu hizmetlerine dair önemli bilgiler edinilebilmektedir. Bu çalışmada ele alınan ve 1574 yılında kurulan Muradiye Vakfı, Manisa’nın en büyük ve önemli vakıflarından biridir. Vakfın bütçesi içinde en önemli gelir kaynağını kırsal kesimden elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Bu çalışma ile vakfın 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın erken dönemleri arasında mali durumunun analiz edilmesi amaçlanmıştır. Ele alınan dönem Celali İsyanları’nın etkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemdir. Buna rağmen vakfın dönemsel mali sıkıntılar yaşamakla birlikte, faaliyetlerini engelleyecek derin bir kriz yaşamadığı görülmüştür.


Etiketler »  

Abstract
In addition to their economic functions and the important public services they perform, waqfs are the subject of many researches in terms of being the most important indicators of the socio-economic appearance of the cities. Presence of agricultural lands within the donated revenues allows access to information on agricultural production such as harvest and product prices. From the 'Waqfs Accounting Books', which contain important and detailed data in terms of economic functions of waqfs and social and economic history research, besides the employment potential created, product prices, wages, daily wages, number of employees, repair and maintenance services they perform, as well as important public services they perform. Manisa Muradiye Waqf is one of the largest and most important waqfs of Manisa. It derived the major part of its huge income from rural revenue sources. This study examines financial situation of the waqf between the end of the 16th century and the early 17th century. The period covered the effects of the Celali Revolts were observed intensely. Despite this, it was observed that the waqf continued to operate despite short-term financial difficulties and did not experience a deep crisis.

Keywords »