Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MEMLÛK SARAY VE GARNİZONLARINDA EDEBÎ FAALİYETLER


MEMLÛK SARAY VE GARNİZONLARINDA EDEBÎ FAALİYETLER

Çeviren: Cengiz Tomar

Memlûkler döneminde oluşturulan ve ilgi gören Arapça literatürün sosyal veçhesini inceleyen her araştırmacı hem Kahire sokak ve kahveha- nelerini hem de dört mezhep kadılarının konakları, fakih ve şeyhlerin yaşadığı medrese ve hankâhlar ile memlûklerin yaşadıkları mekânları dikkate almak zorundadır. Memlûk emirlerinin konaklarındaki davetlerin ihtişâmı, kadılarınkinde olduğu gibi, bunların sahiplerinin zenginliği, rütbeleri ve eğitimleriyle yakından alâkalıdır. Eğer bir gün Memlûk sul- tanlarının ve yüksek dereceli emirlerin kitap kolleksiyonları ve faaliyetleri bir bütün olarak incelenirse, sultanların sarayları ile rütbeleri ve gelirleri yüksek olan emirlerin konaklarında edebiyatın en geniş manada takdir edildiği görülecektir.