Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MEVLÂNÂ KABÛLÎ [1438-1478] VE DÎVÂN’INDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ
MAWLANA QABULÎ AND TURKISH POEMS IN HIS DÎVAN


Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kabulî’nin doğum yeri bilinmemektedir.

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kabulî’nin doğum yeri bilinmemektedir.
Bir müddet Şirvan’da kalmış, muhtemelen II. Mehmed
Han’ın âlim ve şairlere değer vermesi sebebiyle Osmanlı ülkesine gelmiştir.
Kabulî daha sonra saraya ulaşmanın yolunu bulmuş ve ilk kasidesini
sununca II. Mehmed Han’ın takdirini kazanarak maiyet erkânı arasına
dâhil olmuştur; ancak geçimsiz bir tabiata sahip olması sebebiyle altı yedi yıl
içerisinde padişahın çevresinden uzaklaştırılmştır. Divan’ının tek yazması
Süleymaniye Ktp. Ayasofya Kit. 3958’te kayıtlıdır. Bu eserin, İ. H.
Ertaylan tarafından tıpkıbasımı yayımlanmıştır. Bu makalede Kabulî’nin
Farsça Divan’ı içerisinde bulunan iki kaside on bir gazelden ibaret Türkçe
şiirleri gün yüzüne çıkarılmış, bunların çevirisi yapılmış ve şairin edebî
kişiliği üzerinde durulmuştur.


Etiketler »  

Abstract
There is no enough information about Qabuli’s life. His birth place is stillunknown. He stayed in Shirwan for a while and entered the Ottoman dominions,possibly due to Mehmed II’s interest on scientiests and poets. He succeeded in reachingthe Sultan’s court and presented his first poem (kasida) to Mehmed the Conqueror.Having been appreciated by the Sultan he became one of his constant companions. Butafter six or seven years he incurred Sultan’s displeasure and sent away. A unique copy ofone of his divans registired in Süleymaniye Library, Ayasofya nr. 3958. Themanuscript was published in facsimile by İsmail H. Ertaylan. This article will examineQabuli’s literary personality and translate his two kasidas and eleven ghazals inTurkish.

Keywords »